Vad skiljer en svetsslang från en tryckluftsslang egentligen?

En svetsslang är en slang som kan användas för svetsgaser. En svetsslang kan också med fördel användas som tryckluftsslang. Slangarna är ofta gjorda av ett väldigt slitstarkt material och brukar ha ett yttergummi som ett extra skydd för slangen. Om man har tänkt använda sig av väldigt höga antändningstemperaturer vid svetsning är det mycket viktigt att man väljer en svetsslang som har ett syntetiskt innergummi. Det är också bra om svetsslangen är arbetad med syntetisk textil och har ett ytterhölje av ett väldigt slitstarkt gummi.

Svetsslang

För att man ska vara säker på att slangen har en hög kvalité och går att använda för ändamålet är det viktigt att slangen är godkänd. En godkänd svetsslang ska ha märkningen EN 559. Till en svetsslang kan man också koppla på ett bakslagsskydd vilket ökar säkerheten väldigt mycket. Bakslagsskydd kan också kopplas på oxygenregulatorn för att nå ännu bättre säkerhet.

Svetsslangar finns i lite olika format. Ett av de vanligaste och mest populära formaten är något som man kallar för tvillingsslang. Det innebär att svetsslangen består av två slangar tillsammans, i många fall är slangarna färgade i rött och blått. Om man inte väljer en tvillingsslang kan man köpa separata svetsslangar som bara består av en slang.

Vidare går det att hitta svetsslangar i alla möjliga längder och det är viktigt att man bestämmer sig för hur lång svetsslang man behöver för ändamålet. Ofta är det bra med något längre svetsslang än vad man tror. Det finns också ett utsug som kan användas för utsug av rök, gaser, ångor och damm. En svetsslang kan i vissa fall användas för syrgas och brännbara gaser så som acetylen. Vad slangen kan användas till brukar alltid framgå på innehållsförteckningen för slangen. Det är viktigt att man vet vad slangen kan användas till samt vilket temperaturområde som slangen klarar av. Om man själv är osäker så brukar det finnas väldigt kunnig personal på välsorterade bygg eller elektronik butiker.

Ett exempel på ett stort företag i Sverige som säljer svetsslangar är Swedol. De har ett bra utbud av svetsslangar och priserna på slangarna är mycket bra. En svetsslang brukar inte vara jättedyr och det är värt att köpa en riktigt kvalitativ svetsslang eftersom säkerhetsaspekten ofta ökar om man använder sig av en svetsslang av hög kvalité. Som tidigare nämnt är det väldigt viktigt att svetsslangen klarar av säkerhetsföreskrifterna som finns för en svetsslang. Det är därför viktigt att den är godkänd och testad. Förutom EN 559 kan en slang också vara godkänd för exempelvis ISO 3821.

En svetsslang kan vara utformad så att den invändiga tuben är av slät EPDM medan den utvändiga tuben är av räfflad EPDM. Vidare är det vanligt att armeringen är polyesterarmering.

Sammanfattningsvis är en svetsslang en slang som är avsedd för svetsgaser. Vissa slangar klarar även av syrgaser kan även användas som tryckluftsslang. Slangarna är väldigt slitstarka och klarar av höga temperaturer. Det finns svetsslangar som säljs som en tvillingslang vilket innebär att man får både en röd och en blå svetsslang. Men det finns också svetsslangar som säljs enskilt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed