Med detta vädret blir det snöröjning flera gånger i veckan!

Det rör sig många människor och fordon på Stockholms vägar och på vägarna som leder in till Stockholm. Vid snöfall är det därför väldigt viktigt att snöröjning påbörjas så snabbt som möjligt. Totalt finns det omkring 3 600 gator i Stockholm och det krävs därför en relativt stor insats för att skotta rent dessa gator från snö. Det är främst bilvägar som måste snöröjas så snabbt som möjligt för att infrastrukturen ska fungera smärtfritt efter ett snöfall. Men även trottoarer, cykelbanor och ingångar måste röjas fria från snö. Vid väldigt stora snöfall och det har snöat mycket på väldigt kort tid kan det hända att det blir totalt stopp på vissa vägar i Stockholm om ingen har röjt bort snön som ligger på vägarna.

snöröjning

Idag finns det många moderna lösningar på fordon som är skapade för att röja snö. Det brukar även gå att koppla på en plog på traktorer, lastbilar och hjullastare för att använda även de fordonen till snöröjning. I Stockholm kan det även förekomma snöröjning med hjälp av fyrhjulingar. Det är ett lämpligt fordon för att ploga bort snö från exempelvis gångbanor och cykelbanor eftersom en fyrhjuling är liten och smidig. Det är även viktigt att snöröjningen av tågbanor fungerar som det ska i Stockholm då det är många personer som pendlar med pendeltågen till och från staden. Stockholms lokaltrafik och trafikverket använder sig av en ”Snow removal 700”, det är ett stort ekipage som åker på rälsen och röjer bort snö så att tågtrafiken fungerar smärtfritt.

Eftersom det inte är snö året om i Stockholm utan endast under vissa månader på året så är det många personer som endast arbetar vid behov. Exempelvis kan personer skriva upp sig som jourhavande snöskottare och det innebär att man behöver vara redo på kort tid vid plötsliga snöfall. Vanligtvis är det personer som har ett eget fordon att skotta snö med, men Stockholms stad har också tillgängliga snöröjningsfordon och personal som kan arbeta med att ploga bort snö från vägarna.

Det är inte bara vägar som ska röjas fria från snö utan en stor del av snöröjningsarbetet i Stockholm innebär också att man röjer bort snö från tak. Stora mängder snö som ligger på ett tag kan utgöra en direkt fara för människor. Dels kan snön trilla ner på marken och skada personer som befinner sig intill byggnaden. Vid väldigt extrema fall där snön lägger sig tung på taket kan det även bidra till fuktskador i taket. Det finns vissa extrema fall där man har behövt byta ut delar av ett tak pågrund av att snön har bidragit till fuktskador i taket. I snöröjningsarbetet ingår det även att ta bort istappar som har bildats vid kanten på taken. En istapp kan orsaka stora skador på fordon och människor i anslutning till byggnaden.

I många av landets kommuner så är man som villaägare ansvarig för att skotta trottoaren utanför sin villa. Något som kan vara bra att veta är att det i Stockholm är kommunen som ansvarar för skottningen utanför villan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed