Att bygga ut produktionen med Automation

Något som kan vara ett stort steg är att bygga ut produktionen med automation eller automatisering. Det betyder i korthet att man låter maskiner sköta stora delar eller hela produktionen. För många som driver företag så är det målet att inte ha några anställda inblandade i den biten. Även om människor ibland är bättre på en del saker så är massproduktion något för maskiner. Det enda som man behöver anställda för är att övervaka själva processen. Något som även det kan göras av maskiner till stor del.

Även för mindre företag så kan det vara rätt väg att bygga ut produktionen med automation. Att automatisera så mycket som möjligt är aldrig fel. Det kommer även i längden att vara en väldigt kostnadseffektiv investering. För fördelarna man får med automation jämfört med anställda är enorm. En maskin gör mindre misstag än en anställd och om en maskin gör fel så är det oftast ett fel som i grunden är gjord av en anställd. Maskinen gör helt enkelt det som man säger åt den att göra. Det är där större delen av felen under produktionen kommer ifrån. Något har helt enkelt blivit fel när man gett maskinen dess instruktioner.

Kan alla bygga ut produktionen med Automation?

Oavsett vad det är för företag man driver eller produkt som man tillverkar så är det nästan alltid lönsamt. I vissa fall så kan man som småföretagare tycka att det är en väldigt stor investeringskostnad. Man måste då se det i perspektivet mot vad det kommer spara under flera år framöver.

För en del företag så är det självklart kanske inte lämpligt precis vid uppstarten. Man måste känna av när man har ett företag eller en produktion som skulle bli bättre med automation. Däremot så är det ytterst få företag som inte skulle vinna på det i längden. Det enda undantaget är om man har det som försäljningsargument att produkten är handgjord. Då kan man förlora väldigt mycket på att automatisera produktionen.

För alla andra så är frågan egentligen när man ska automatisera om man inte redan gjort det. Om man inte gör det så kommer konkurrenten att göra det. Vilket kommer leda till att de får en lägre tillverkningskostnad och då kan ta ett lägre pris av slutkonsumenten. Så att inte bygga ut produktionen med automation kan leda till att man i slutändan går i konkurs. För att det ska bli så effektivt under produktionen som möjligt så är det ytterst få alternativ till detta.

När ska man bygga ut produktionen?

Om man idag driver ett litet företag med få anställda som ändå lyckas hålla tillverkningskostnaden relativt låg så kanske det inte är rätt tid. Mycket handlar om att det ska bli billigare och enklare att tillverka produkten. Så man måste göra en kostnadsanalys över vad det är man faktiskt vinner på att automatisera. Att även göra en analys för att se om man kommer kunna fortsätta producera produkten när efterfrågan växer är även det en viktig bit. Det gäller helt enkelt att komma framtill när det lönar sig att automatisera produktionen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed