Är det värt att lägga pengar på trädfällare?

I många falla är det av estetiska skäl, exempelvis kan det vara så att trädet täcker en del av sikten på trädgården och därför måste man anlita en trädfällare för att göra sig av med trädet. Det kan också vara så att man vill bli av med trädet för att man ska bygga ut någonting på den plats där trädet är placerat. I dessa fall är det också nödvändigt med en trädfällning för att kunna få göra detta. Kommuner vill ibland bygga ut vägar och likväl här kan problemet vara att träd är för nära vägen och måste avverkas innan utvecklingen av vägen kan fortsätta.

trädfällare

I många fall kan det kännas som att man inte kan behöva en professionell trädfällning om man känner att man kan göra detta själv. Det brukar dock vara värt med en trädfällare i de flesta fall ifall det är ett utvecklat träd. Fällningen av träd kan bidra till skador på mark eller objekt runt om trädet vilket de professionella arboristerna kan klara av utan svårigheter med dess kompetens och utrustning. Ibland vill man inte bara fälla trädet utan också använda sig av marken och då kan man se till att genomföra en stubbfräsning. En stubbfräsning kan genomföras av samma typ av hantverkare som genomgått en arboristutbildning. Med deras avancerade utrustning så får de bort allt som är kvar av trädet och således kan man använda sig av marken på önskat sätt. Med deras utrustning så ser de även till att det inte blir några skador på mark och dylikt.

När en trädfällning skall genomföras, särskilt här i Stockholm, finns det flera kriterier som kollas igenom innan man påbörjar arbetet. Dessa kriterier används som underlag för att veta hur man skall genomföra själva trädfällningen. I vissa all så är trädet omringat av byggnader eller känslig mark som man inte vill ska ta skada av avverkningen. Då finns det utrustning som kapar av trädet uppifrån. Stegvis kapas delar av trädet som förs bort och på så sätt så är det inga större delar som kommer åt marken eller någonting runt om. Detta är nödvändigt i många fall men kan ta något längre tid att genomföra. Det kan därför vara så att denna strategi inom trädfällning kan kosta något mer att genomföra. I vissa helt andra fall så vill man enbart avverka massvis med träd så snabbt som möjligt, i exempelvis skog. Denna process har idag välutvecklade maskiner som arbetar effektivt för att genomföra.

Oavsett vad för typ av träd eller vart det är placerat så finns det runt om i Sverige många företag som ser till att hjälpa medborgarna med arbetet. Kostnaderna kan som sagt skilja sig åt beroende på vad som skall avverkas, hur det ligger som bestämmer vilken typ av utrustning som behövs. Eftersom viss avverkning tar längre tid, men samtidigt är försiktigare så kan den typ av trädfällning kosta något mer. Arboristerna som genomför arbetet har genomgått en tvåårig utbildning och är därmed experter med det mesta som har med träd att göra och kan genomföra ett gott arbete.

Bookmark the permalink.

Comments are closed